Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Rotacja zapasów 4,56 4,68 4,46 4,21 4,31 4,43 4,90 4,95
Rotacja należności 5,95 5,81 5,36 5,45 5,60 5,46 5,16 4,98
Rotacja zobowiązań 7,57 7,16 6,62 6,40 6,38 6,36 6,40 6,65
Rotacja kapitału pracującego 4,45 4,43 4,26 4,19 4,59 4,17 4,48 4,15

Średnia liczba dni

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Cykl zapasów dni 80,02 77,93 81,89 86,77 84,72 82,30 74,56 73,67
Cykl należności dni 61,34 62,84 68,06 67,00 65,12 66,81 70,69 73,23
Cykl zobowiązań dni 48,22 51,00 55,18 57,05 57,19 57,37 56,99 54,85

Długoterminowe

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Rotacja aktywów trwałych 5,46 5,74 5,56 5,40 5,16 4,88 4,62 4,31
Rotacja aktywów razem 1,33 1,35 1,27 1,27 1,24 1,22 1,19 1,15