Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 33,83% 32,28% 34,05% 33,76% 33,33%
Marża zysku operacyjnego 14,00% 13,41% 13,48% 13,17% 13,65%
Marża zysku brutto 13,66% 13,26% 13,35% 12,98% 13,19%
Marża zysku netto 10,46% 10,06% 10,05% 9,95% 9,39%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Operacyjny ROA 17,33% 17,06% 16,03% 15,15% 18,12%
ROA 12,95% 12,80% 11,95% 11,45% 12,47%
Zwrot z kapitału całkowitego 26,42% 24,95% 24,07% 21,20% 26,38%
ROE 27,17% 29,37% 25,23% 26,04% 30,11%