Donaldson Co. Inc. (DCI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk brutto w tys. USD 438 400 381 000 335 200 375 200 363 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Marża zysku brutto 13,26% 13,35% 12,98% 13,19% 13,30%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $438 400K ÷ $3 306 600K
= 13,26%


Analiza porównawcza

2022