Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźniki płynności

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,70 2,23 2,05 2,70 2,32
Wskaźnik płynności szybkiej 1,15 1,44 1,42 1,90 1,64
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,46 0,51 0,78 0,54

Inne mierniki płynności

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Cykl konwersji gotówki 82,00 94,78 88,26 93,18 86,28