Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 193 300 222 800 236 600 177 800 204 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 94 200 84 000 82 100 82 500 52 300
Należności w tys. USD 616 600 552 700 455 300 529 500 534 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 629 600 606 600 406 800 482 900 469 400
Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 1,42 1,90 1,64 1,69

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($193 300K + $94 200K + $616 600K) ÷ $629 600K
= 1,44


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Donaldson Co. Inc.
DCI
1,44
Chart Industries Inc
GTLS
1,29
Fortive Corp
FTV
0,71
ITT Inc
ITT
1,10
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,81