Donaldson Co. Inc. (DCI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 443 500 384 700 340 100 388 200 380 000
Aktywa razem w tys. USD 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600
Operacyjny ROA 17,06% 16,03% 15,15% 18,12% 19,22%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $443 500K ÷ $2 600 300K
= 17,06%


Analiza porównawcza

2022