Donaldson Co. Inc. (DCI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 480 200 443 500 384 700 340 100 388 200
Aktywa razem w tys. USD 2 770 500 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600
Operacyjny ROA 17,33% 17,06% 16,03% 15,15% 18,12%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $480 200K ÷ $2 770 500K
= 17,33%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Operacyjny ROA
Donaldson Co. Inc.
DCI
17,33%
Chart Industries Inc
GTLS
4,29%
ITT Inc
ITT
13,43%
Otis Worldwide Corp
OTIS
21,40%