Donaldson Co. Inc. (DCI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 1 067 400 971 700 871 600 948 300 935 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Marża zysku ze sprzedaży brutto 32,28% 34,05% 33,76% 33,33% 34,21%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 067 400K ÷ $3 306 600K
= 32,28%


Analiza porównawcza

2022