Donaldson Co. Inc. (DCI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
EBIT w tys. USD 480 200 443 500 384 700 340 100 388 200
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 496 600 644 300 461 000 617 400 584 400
Kapitał własny w tys. USD 1 320 700 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300
Zwrot z kapitału całkowitego 26,42% 24,95% 24,07% 21,20% 26,38%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $480 200K ÷ ($496 600K + $1 320 700K)
= 26,42%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Zwrot z kapitału całkowitego
Donaldson Co. Inc.
DCI
26,42%
Chart Industries Inc
GTLS
6,18%
ITT Inc
ITT
20,84%
Otis Worldwide Corp
OTIS
111,48%