Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 406 500 1 244 000 1 096 700 1 122 600 1 125 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 629 600 606 600 406 800 482 900 469 400
Wskaźnik płynności bieżącej 2,23 2,05 2,70 2,32 2,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 406 500K ÷ $629 600K
= 2,23


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Donaldson Co. Inc.
DCI
2,23
Chart Industries Inc
GTLS
3,41
Fortive Corp
FTV
0,91
ITT Inc
ITT
1,55
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,90