Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 286 000 1 406 500 1 244 000 1 096 700 1 122 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 756 400 629 600 606 600 406 800 482 900
Wskaźnik płynności bieżącej 1,70 2,23 2,05 2,70 2,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 286 000K ÷ $756 400K
= 1,70


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Donaldson Co. Inc.
DCI
1,70
Chart Industries Inc
GTLS
1,19
ITT Inc
ITT
1,79
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,99