Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 270 200 2 239 200 1 882 200 1 710 200 1 896 600
Zobowiązania handlowe w tys. USD 304 900 338 500 293 900 187 700 237 500
Rotacja zobowiązań 7,45 6,62 6,40 9,11 7,99

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 270 200K ÷ $304 900K
= 7,45


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Donaldson Co. Inc.
DCI
7,45
Chart Industries Inc
GTLS
5,71
ITT Inc
ITT
5,15
Otis Worldwide Corp
OTIS
5,69