Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 882 200 1 710 200 1 896 600 1 798 700 1 548 800
Zobowiązania handlowe w tys. USD 293 900 187 700 237 500 201 300 194 000
Rotacja zobowiązań 6,40 9,11 7,99 8,94 7,98

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 882 200K ÷ $293 900K
= 6,40


Analiza porównawcza

2021