Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźniki zadłużenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,25 0,19 0,28 0,27
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,27 0,36 0,29 0,38 0,40
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,38 0,57 0,41 0,63 0,66
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,10 2,29 2,11 2,27 2,41

Wskaźniki pokrycia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Wskaźnik pokrycia odsetek 25,01 29,77 29,59 19,55 19,51