Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Rotacja zapasów 4,46 4,90 5,30 5,70 5,38
Rotacja należności 5,36 5,16 5,67 5,37 5,11
Rotacja zobowiązań 6,62 6,40 9,11 7,99 8,94
Rotacja kapitału pracującego 4,26 4,48 3,74 4,45 4,17

Średnia liczba dni

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Cykl zapasów dni 81,89 74,56 68,87 64,05 67,80
Cykl należności dni 68,06 70,69 64,37 67,93 71,37
Cykl zobowiązań dni 55,18 56,99 40,06 45,71 40,85

Długoterminowe

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,56 4,62 4,09 4,83 5,37
Rotacja aktywów razem 1,27 1,19 1,15 1,33 1,38