Donaldson Co. Inc. (DCI)

Cykl zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Rotacja zobowiązań 6,40 9,11 7,99 8,94 7,98
Cykl zobowiązań dni 56,99 40,06 45,71 40,85 45,72

2021 obliczenia

Cykl zobowiązań = 365 ÷ Rotacja zobowiązań
= 365 ÷ 6,40
= 56,99


Analiza porównawcza

2021