Donaldson Co. Inc. (DCI)

ROE

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 358 800 332 800 286 900 257 000 267 200
Kapitał własny w tys. USD 1 320 700 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300
ROE 27,17% 29,37% 25,23% 26,04% 30,11%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $358 800K ÷ $1 320 700K
= 27,17%


Analiza porównawcza

2023