Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 496 600 644 300 461 000 617 400 584 400
Kapitał własny w tys. USD 1 320 700 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,38 0,57 0,41 0,63 0,66

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $496 600K ÷ $1 320 700K
= 0,38


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
Donaldson Co. Inc.
DCI
0,38
Chart Industries Inc
GTLS
1,28
ITT Inc
ITT
0,00
Otis Worldwide Corp
OTIS