Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 239 200 1 882 200 1 710 200 1 896 600 1 798 700
Zapasy w tys. USD 502 400 384 500 322 700 332 800 334 100
Rotacja zapasów 4,46 4,90 5,30 5,70 5,38

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 239 200K ÷ $502 400K
= 4,46


Analiza porównawcza

2022