Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 187 100 193 300 222 800 236 600 177 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 100 94 200 84 000 82 100 82 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 756 400 629 600 606 600 406 800 482 900
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,35 0,46 0,51 0,78 0,54

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($187 100K + $81 100K) ÷ $756 400K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Donaldson Co. Inc.
DCI
0,35
Chart Industries Inc
GTLS
0,21
ITT Inc
ITT
0,58
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,35