Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 193 300 222 800 236 600 177 800 204 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 94 200 84 000 82 100 82 500 52 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 629 600 606 600 406 800 482 900 469 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,51 0,78 0,54 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($193 300K + $94 200K) ÷ $629 600K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022