Donaldson Co. Inc. (DCI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Cykl zapasów dni 81,89 74,56 68,87 64,05 67,80
Cykl należności dni 68,06 70,69 64,37 67,93 71,37
Cykl zobowiązań dni 55,18 56,99 40,06 45,71 40,85
Cykl konwersji gotówki dni 94,78 88,26 93,18 86,28 98,31

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 81,89 + 68,06 – 55,18
= 94,78


Analiza porównawcza

2022