Donaldson Co. Inc. (DCI)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
Cykl zapasów dni 86,77 84,72 82,30 74,56 73,67 74,73 71,47 68,87
Cykl należności dni 67,00 65,12 66,81 70,69 73,23 70,20 66,69 64,37
Cykl zobowiązań dni 57,05 57,19 57,37 56,99 54,85 49,04 45,42 40,06
Cykl konwersji gotówki dni 96,71 92,65 91,74 88,26 92,05 95,89 92,74 93,18

2022/Q3 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 86,77 + 67,00 – 57,05
= 96,71


Analiza porównawcza

2022/Q3