Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 644 300 461 000 617 400 584 400 499 600
Kapitał własny w tys. USD 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300 853 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,36 0,29 0,38 0,40 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $644 300K ÷ ($644 300K + $1 133 200K)
= 0,36


Analiza porównawcza

2022