Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Working capital w tys. USD 776 900 637 400 689 900 639 700 656 300
Rotacja kapitału pracującego 4,26 4,48 3,74 4,45 4,17

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 306 600K ÷ $776 900K
= 4,26


Analiza porównawcza

2022