Donaldson Co. Inc. (DCI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 332 800 286 900 257 000 267 200 180 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Marża zysku netto 10,06% 10,05% 9,95% 9,39% 6,59%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $332 800K ÷ $3 306 600K
= 10,06%


Analiza porównawcza

2022