Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 461 000 617 400 584 400 499 600 537 300
Aktywa razem w tys. USD 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600 1 979 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,28 0,27 0,25 0,27

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $461 000K ÷ $2 400 200K
= 0,19


Analiza porównawcza

2021