Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 496 600 644 300 461 000 617 400 584 400
Aktywa razem w tys. USD 2 770 500 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,25 0,19 0,28 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $496 600K ÷ $2 770 500K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik zadłużenia do aktywów
Donaldson Co. Inc.
DCI
0,18
Chart Industries Inc
GTLS
0,35
ITT Inc
ITT
0,00
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,62