Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Aktywa razem w tys. USD 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600
Kapitał własny w tys. USD 1 133 200 1 137 100 987 100 887 300 853 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,29 2,11 2,27 2,41 2,32

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 600 300K ÷ $1 133 200K
= 2,29


Analiza porównawcza

2022