Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Należności w tys. USD 616 600 552 700 455 300 529 500 534 600
Rotacja należności 5,36 5,16 5,67 5,37 5,11

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $3 306 600K ÷ $616 600K
= 5,36


Analiza porównawcza

2022