Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja należności

Obliczenia

2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 3 189 800 3 101 600 2 978 200 2 853 900 2 698 100 2 562 800 2 545 700 2 581 800
Należności (ttm) w tys. USD 585 500 553 400 545 100 552 700 541 300 492 900 465 100 455 300
Rotacja należności 5,45 5,60 5,46 5,16 4,98 5,20 5,47 5,67

2022/Q3 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Należności (ttm)
= $3 189 800K ÷ $585 500K
= 5,45


Analiza porównawcza

2022/Q3