Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900 2 734 200
Property, plant and equipment w tys. USD 594 400 617 800 631 600 588 900 509 300
Rotacja aktywów trwałych 5,56 4,62 4,09 4,83 5,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 306 600K ÷ $594 400K
= 5,56


Analiza porównawcza

2022