Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 430 800 3 306 600 2 853 900 2 581 800 2 844 900
Property, plant and equipment w tys. USD 652 900 594 400 617 800 631 600 588 900
Rotacja aktywów trwałych 5,25 5,56 4,62 4,09 4,83

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 430 800K ÷ $652 900K
= 5,25


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Donaldson Co. Inc.
DCI
5,25
Chart Industries Inc
GTLS
4,00
ITT Inc
ITT
5,85
Otis Worldwide Corp
OTIS
19,54