Donaldson Co. Inc. (DCI)

ROA

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 358 800 332 800 286 900 257 000 267 200
Aktywa razem w tys. USD 2 770 500 2 600 300 2 400 200 2 244 600 2 142 600
ROA 12,95% 12,80% 11,95% 11,45% 12,47%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $358 800K ÷ $2 770 500K
= 12,95%


Analiza porównawcza

2023