Donaldson Co. Inc. (DCI)

ROA

Obliczenia

2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
2017
(31 lip 2017)
Zysk netto w tys. USD 286 900 257 000 267 200 180 300 232 800
Aktywa razem w tys. USD 2 400 200 2 244 600 2 142 600 1 976 600 1 979 700
ROA 11,95% 11,45% 12,47% 9,12% 11,76%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $286 900K ÷ $2 400 200K
= 11,95%


Analiza porównawcza

2021