Donaldson Co. Inc. (DCI)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 332 800 316 300 317 700 302 100 286 900 266 700 245 700 253 900
Kapitał własny w tys. USD 1 133 200 1 123 600 1 116 800 1 115 900 1 137 100 1 153 400 1 074 400 1 046 800
ROE 29,37% 28,15% 28,45% 27,07% 25,23% 23,12% 22,87% 24,25%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $332 800K ÷ $1 133 200K
= 29,37%


Analiza porównawcza

2022/Q4