Donaldson Co. Inc. (DCI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 179 400 161 000 193 300 168 700 170 400 200 800 222 800 215 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 93 900 100 100 94 200 102 400 109 700 105 200 84 000 82 000
Należności w tys. USD 574 500 584 200 616 600 585 500 553 400 545 100 552 700 541 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 580 100 569 300 629 600 606 500 638 500 581 900 606 600 548 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,46 1,48 1,44 1,41 1,31 1,46 1,42 1,53

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($179 400K + $93 900K + $574 500K) ÷ $580 100K
= 1,46


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Donaldson Co. Inc.
DCI
1,46
Chart Industries Inc
GTLS
1,29
Fortive Corp
FTV
0,71
ITT Inc
ITT
1,10
Otis Worldwide Corp
OTIS
0,81