AECOM (ACM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,61 6,61 6,28 4,95 5,01 4,71 4,50 4,56
Rotacja zobowiązań 7,69 8,12 7,64 6,00 6,18 5,95 5,56 5,33
Rotacja kapitału pracującego 49,66 40,12 39,94 20,47 23,85 20,31 14,81 9,19

Średnia liczba dni

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 55,25 55,19 58,08 73,78 72,88 77,50 81,18 79,99
Cykl zobowiązań dni 47,49 44,96 47,78 60,84 59,05 61,35 65,66 68,52

Długoterminowe

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Rotacja aktywów trwałych 36,16 42,38 41,53 33,45 32,99 32,68 32,27 34,69
Rotacja aktywów razem 1,46 1,48 1,45 1,14 1,13 1,11 1,07 1,02