AECOM (ACM)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 310 611 173 185 -186 370 -261 050
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Marża zysku netto 2,36% 1,30% -1,41% -1,29%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $310 611K ÷ $13 148 200K
= 2,36%


Analiza porównawcza

2022