AECOM (ACM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 512 538 700 665 643 349 521 025 665 322
Aktywa razem w tys. USD 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600
Operacyjny ROA 4,56% 6,29% 5,48% 4,01% 4,60%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $512 538K ÷ $11 233 400K
= 4,56%


Analiza porównawcza

2023