AECOM (ACM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 286 700 521 025 665 322 514 862 550 411
Aktywa razem w tys. USD 23 467 900 12 999 000 14 461 600 14 681 100 14 397 000
Operacyjny ROA 5,48% 4,01% 4,60% 3,51% 3,82%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 286 700K ÷ $23 467 900K
= 5,48%


Analiza porównawcza

2021