AECOM (ACM)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 512 538 754 305 678 393 569 806 746 312
Koszty odsetek netto w tys. USD 119 091 110 274 238 352 159 914 225 994
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,30 6,84 2,85 3,56 3,30

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $512 538K ÷ $119 091K
= 4,30


Analiza porównawcza

2023