AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 260 210 1 172 210 1 229 200 1 708 330 1 080 350
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 255 200 2 164 700 2 108 080 2 203 780 2 888 130
Należności w tys. USD 2 558 890 2 406 900 2 696 850 2 901 520 3 566 160
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 850 280 5 404 170 5 521 720 6 090 450 6 461 750
Wskaźnik płynności szybkiej 1,04 1,06 1,09 1,12 1,17

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 260 210K + $2 255 200K + $2 558 890K) ÷ $5 850 280K
= 1,04


Analiza porównawcza

2023