AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 458 390 1 708 330 1 080 350 886 733 802 362
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 216 150 2 203 780 2 888 130 585 152 696 718
Należności w tys. USD 5 393 690 2 901 520 3 566 160 5 595 640 5 183 140
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 043 400 6 090 450 6 461 750 6 129 680 5 578 380
Wskaźnik płynności szybkiej 1,09 1,12 1,17 1,15 1,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 458 390K + $4 216 150K + $5 393 690K) ÷ $11 043 400K
= 1,09


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
AECOM
ACM
1,09
Fluor Corporation
FLR
1,21
Harsco Corp.
HSC
0,89
Tetra Tech, Inc.
TTEK
1,26