AECOM (ACM)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 754 305 678 393 569 806 746 312
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 156 690 2 157 740 2 041 140 3 285 760
Kapitał własny w tys. USD 2 476 650 2 712 470 3 292 560 3 690 580
Zwrot z kapitału całkowitego 16,28% 13,93% 10,68% 10,70%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $754 305K ÷ ($2 156 690K + $2 476 650K)
= 16,28%


Analiza porównawcza

2022