AECOM (ACM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Aktywa razem w tys. USD 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600
Rotacja aktywów razem 1,28 1,18 1,14 1,02 1,39

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 378 500K ÷ $11 233 400K
= 1,28


Analiza porównawcza

2023