AECOM (ACM)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD 213 400 550 682 408 804 232 603 -184 120
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Marża zysku brutto 1,48% 4,19% 3,06% 1,76% -0,91%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $213 400K ÷ $14 378 500K
= 1,48%


Analiza porównawcza

2023