AECOM (ACM)

ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 55 332 310 611 173 185 -186 370 -261 050
Aktywa razem w tys. USD 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600
ROA 0,49% 2,79% 1,48% -1,43% -1,81%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $55 332K ÷ $11 233 400K
= 0,49%


Analiza porównawcza

2023