AECOM (ACM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 5,98% 5,36% 4,03% 3,23% 3,76%
Marża zysku operacyjnego 4,82% 3,94% 3,30% 2,55% 3,02%
Marża zysku brutto 3,06% 1,76% -0,91% 0,88% 2,36%
Marża zysku netto 1,30% -1,41% -1,29% 0,68% 1,86%

Zwrot z inwestycji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Operacyjny ROA 5,48% 4,01% 4,60% 3,51% 3,82%
ROA 1,48% -1,43% -1,81% 0,93% 2,36%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,93% 10,68% 10,70% 7,87% 8,99%
ROE 6,38% -5,66% -7,07% 3,33% 8,49%