AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 172 210 1 229 200 1 708 330 1 080 350
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 164 700 2 108 080 2 203 780 2 888 130
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 404 170 5 521 720 6 090 450 6 461 750
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,62 0,60 0,64 0,61

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 172 210K + $2 164 700K) ÷ $5 404 170K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
AECOM
ACM
0,62
Fluor Corporation
FLR
1,22
Harsco Corp.
HSC
0,21
Tetra Tech, Inc.
TTEK
0,43