AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 257 730 1 073 520 1 160 350 1 172 210 1 010 720 965 070 1 082 390 1 229 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 328 200 2 359 640 2 273 740 2 164 700 2 203 370 2 145 110 2 091 020 2 108 080
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 714 780 5 537 260 5 557 720 5 404 170 5 464 940 5 283 480 5 513 460 5 521 720
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,63 0,62 0,62 0,62 0,59 0,59 0,58 0,60

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 257 730K + $2 328 200K) ÷ $5 714 780K
= 0,63


Analiza porównawcza

2023/Q3