AECOM (ACM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 25 084 900 12 530 400 19 359 900 19 504 900 17 519 700
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $25 084 900K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2021