AECOM (ACM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 433 000 12 300 200 12 542 400 12 530 400 19 359 900
Zapasy w tys. USD 0 0 0 0 0
Rotacja zapasów

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $13 433 000K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2023