AECOM (ACM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 113 370 2 156 690 2 157 740 2 041 140 3 285 760
Aktywa razem w tys. USD 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,19 0,18 0,16 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 113 370K ÷ $11 233 400K
= 0,19


Analiza porównawcza

2023