AECOM (ACM)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 11 233 400 11 139 300 11 734 000 12 999 000 14 461 600
Kapitał własny w tys. USD 2 212 330 2 476 650 2 712 470 3 292 560 3 690 580
Wskaźnik dźwigni finansowej 5,08 4,50 4,33 3,95 3,92

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $11 233 400K ÷ $2 212 330K
= 5,08


Analiza porównawcza

2023