AECOM (ACM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,95 4,56 5,66 3,60 3,51
Rotacja zobowiązań 6,00 5,33 6,55 7,16 7,79
Rotacja kapitału pracującego 20,47 9,19 18,80 20,20 16,49

Średnia liczba dni

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 73,78 79,99 64,52 101,33 103,93
Cykl zobowiązań dni 60,84 68,52 55,71 51,01 46,87

Długoterminowe

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(28 wrz 2018)
2017
(29 wrz 2017)
Rotacja aktywów trwałych 33,45 34,69 36,06 32,82 29,30
Rotacja aktywów razem 1,14 1,02 1,39 1,37 1,26