AECOM (ACM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,62 5,46 4,95 4,56 5,66
Rotacja zobowiązań 6,13 6,07 6,00 5,33 6,55
Rotacja kapitału pracującego 45,04 31,41 20,47 9,19 18,80

Średnia liczba dni

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 64,96 66,82 73,78 79,99 64,52
Cykl zobowiązań dni 59,53 60,16 60,84 68,52 55,71

Długoterminowe

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 37,58 30,70 33,45 34,69 36,06
Rotacja aktywów razem 1,28 1,18 1,14 1,02 1,39