AECOM (ACM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 822 810 6 173 540 7 530 370 7 534 640
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 404 170 5 521 720 6 090 450 6 461 750
Wskaźnik płynności bieżącej 1,08 1,12 1,24 1,17

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 822 810K ÷ $5 404 170K
= 1,08


Analiza porównawcza

2022