AECOM (ACM)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 13 433 000 12 300 200 12 542 400 12 530 400 19 359 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 2 190 760 2 027 310 2 090 480 2 352 140 2 954 720
Rotacja zobowiązań 6,13 6,07 6,00 5,33 6,55

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $13 433 000K ÷ $2 190 760K
= 6,13


Analiza porównawcza

2023