AECOM (ACM)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 945 465 847 974 798 421 709 560 813 445
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 378 500 13 148 200 13 340 900 13 240 000 20 173 300
Marża zysku ze sprzedaży brutto 6,58% 6,45% 5,98% 5,36% 4,03%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $945 465K ÷ $14 378 500K
= 6,58%


Analiza porównawcza

2023