AECOM (ACM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 113 370 2 156 690 2 157 740 2 041 140 3 285 760
Kapitał własny w tys. USD 2 212 330 2 476 650 2 712 470 3 292 560 3 690 580
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,96 0,87 0,80 0,62 0,89

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 113 370K ÷ $2 212 330K
= 0,96


Analiza porównawcza

2023